Scheduleスケジュール

 2023年05月
1日(月)
2日(火)
3日(水)
休講
4日(木)
休講
5日(金)
休講
6日(土)
休講
7日(日)
休講
8日(月)
9日(火)
10日(水)
11日(木)
12日(金)
13日(土)
テスト対策 14~18時
14日(日)
テスト対策 14~18時
15日(月)
16日(火)
17日(水)
18日(木)
19日(金)
20日(土)
テスト対策 14~18時
21日(日)
テスト対策 14~18時
22日(月)
23日(火)
24日(水)
25日(木)
26日(金)
漢字検定申し込み締め切り(6/24実施)
27日(土)
休講
28日(日)
休講
29日(月)
北辰テスト申し込み締め切り(6/18実施分)
30日(火)
31日(水)
 2023年06月
1日(木)
2日(金)
3日(土)
休講
4日(日)
休講
5日(月)
6日(火)
7日(水)
8日(木)
9日(金)
10日(土)
休講
11日(日)
休講
12日(月)
13日(火)
14日(水)
15日(木)
16日(金)
17日(土)
休講
18日(日)
中3北辰テスト
休講
19日(月)
20日(火)
21日(水)
22日(木)
23日(金)
24日(土)
漢字検定 14:00~  テスト対策14:00~18:00
25日(日)
テスト対策 14~18時
26日(月)
北辰テスト申し込み締め切り
27日(火)
28日(水)
29日(木)
30日(金)